Climate Games 2015 Trailer

A natureza está nun continuo asedio, na liña de lavado de cara que seguirá a COP21 non mudaremos cara a xustiza climática. Pero e se a natureza decidise defenderse? Os Climate Games pretenden reunir aos movementos globais a través de accións que reivindiquen a procura dun cambio real en favor da xustiza climática e dos habitantes da Terra. Non estamos loitando pola natureza! Somos a natureza defendéndose así mesma!